Online Store – Startup EQ Hawk

EQ Hawk

Głównym motorem była chęć stworzenia użytkowego pojazdu dla osób poszukujących nowej formy transportu osobistego. Owocem tych prac jest pojazd CABBIKE, który jest użytkowany z powodzeniem w kilku krajach Europy (więcej na www.cabbike.pl)

Na jego bazie od 2018 roku firma rozwija nowy projekt EQHawk – od prostego pomysłu do pierwszego szkicu, po wizualizacje komputerowe i model prototypu. 

1

Główny produkt sprzedawany w preorderze dla klientów z całego świata.

3
+

Osób zaangażowanych na pełny etat przydzielonych do aktualizacji aplikacji mobilnej

8
+

Indywidualnie zaprojektowanych zakładek dla całego projektu strony i sklepu interentowego

Delivered Values

Firma nesX, tworząc od zera sklep internetowy dla EQ Hawk, dostarczyła kilka kluczowych wartości:

 1. Dostępność Międzynarodowa: Umożliwienie międzynarodowych płatności w sklepie internetowym pozwala EQ Hawk na dotarcie do globalnej klienteli, co jest kluczowe dla startupu dążącego do międzynarodowego rozpoznania.

 2. Profesjonalna Prezentacja Produktu: Stworzenie atrakcyjnego, intuicyjnego interfejsu sklepu internetowego, który skutecznie prezentuje produkt EQ Hawk, podnosi jego wartość w oczach potencjalnych klientów.

 3. Platforma do Przedsprzedaży: Przedsprzedaż produktu elektrycznego roweru poprzez sklep internetowy pozwala na generowanie przychodów przed oficjalnym wprowadzeniem produktu na rynek, co jest istotne dla finansowania dalszego rozwoju.

 4. Zwiększenie Wiarygodności Marki: Profesjonalnie wykonany sklep internetowy buduje zaufanie i wiarygodność marki EQ Hawk, co jest ważne dla nowego startupu.

 5. Marketing i Widoczność: Sklep internetowy jest również platformą marketingową, pozwalającą na promocję produktu i marki, co jest niezbędne dla rozwoju firmy.

 6. Łatwość Zarządzania: Dzięki sklepowi internetowemu, EQ Hawk może łatwo zarządzać sprzedażą, inwentaryzacją i logistyką, co jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania startupu.

 7. Bezpośredni Kontakt z Klientami: Sklep internetowy umożliwia EQ Hawk bezpośrednią komunikację z klientami, co pozwala na zbieranie cennych opinii i sugestii na temat produktu.

 8. Elastyczność i Skalowalność: Platforma e-commerce daje EQ Hawk możliwość szybkiego dostosowywania oferty do zmieniających się potrzeb rynku i łatwej skalowalności działalności.

Podsumowując, stworzenie sklepu internetowego przez firmę nesX dla EQ Hawk to znaczący krok w rozwijaniu ich biznesu i wzmacnianiu pozycji na rynku, oferując zarówno rozwiązania technologiczne, jak i marketingowe.

Group 48095472-min

Zespół

1. Projektant UX/UI:

 • Analiza Użytkowników i Badanie Rynku: Zrozumienie potrzeb i zachowań użytkowników, przeprowadzanie badań rynku, aby zidentyfikować najlepsze praktyki w projektowaniu e-commerce.
 • Tworzenie Prototypów i Wireframe’ów: Projektowanie prototypów i wireframe’ów strony, aby wizualizować układ i funkcjonalność sklepu.
 • Projektowanie Interfejsu: Opracowywanie estetycznego i funkcjonalnego interfejsu użytkownika, w tym wybór kolorów, czcionek i innych elementów wizualnych.
 • Usability Tests: Organizowanie testów użyteczności, aby ocenić, jak łatwo użytkownicy mogą nawigować po sklepie i dokonywać zakupów.
 • Współpraca z Programistami: Ścisła współpraca z zespołem programistycznym w celu zapewnienia, że projekt jest technicznie wykonalny i zgodny z oczekiwaniami użytkowników.

2. Programista Front End:

 • Implementacja Designu: Przekształcanie projektów UX/UI w kod, tworzenie responsywnego interfejsu użytkownika zgodnego z wytycznymi projektowymi.
 • Rozwój Front-Endu: Praca z HTML, CSS, JavaScript i innymi technologiami front-endowymi do tworzenia interaktywnych elementów strony.
 • Optymalizacja Wydajności: Zapewnienie szybkiego ładowania się strony, optymalizacja dla różnych przeglądarek i urządzeń.
 • Integracja z Back-Endem: Współpraca z programistami back-endowymi do integracji front-endu ze strukturą back-endową i bazą danych.

3. Programista Back End:

 • Zarządzanie Bazą Danych: Utworzenie i zarządzanie bazą danych sklepu, w tym informacje o produktach, użytkownikach, zamówieniach.
 • Implementacja Logiki Biznesowej: Opracowywanie logiki biznesowej sklepu, w tym zarządzanie zamówieniami, płatnościami, wysyłką.
 • Integracja Systemów Zewnętrznych: Integracja sklepu z zewnętrznymi systemami, takimi jak systemy płatności, zarządzanie zapasami, CRM.
 • Zabezpieczenia i Wsparcie: Zapewnienie bezpieczeństwa danych i infrastruktury, utrzymanie i aktualizacja systemu.

4. Project Manager:

 • Planowanie i Koordynacja: Ustalenie zakresu projektu, planowanie harmonogramu, koordynowanie działań między różnymi członkami zespołu.
 • Zarządzanie Zasobami: Alokacja zasobów, w tym ludzkich, finansowych i technicznych, w sposób efektywny.
 • Komunikacja i Raportowanie: Utrzymywanie komunikacji między zespołem a interesariuszami, raportowanie postępów i rozwiązywanie problemów.

Technologies used in the project

PHP
WordPress
WooCommerce
Stripe
API

Start a new project today!

Projects

See more sample implementations

CONTACT THE COMPANY

Free Consultation

I'm happy to answer any questions you may have and we can determine which of our services best suit your needs.

Benefits of cooperation:
What are the next steps?
1

We will arrange an interview in a way that is convenient for you

2

We organize discovery and consultation meetings

3

We prepare an offer tailored to your needs

Free Project Estimate