The world's first sports equipment rental machine - Piłkomat

SPORTOMAT

Pierwszy na świecie automat do wypożyczania sprzętu sportowego, został utworzony specjalnie z myślą o automatyzacji infrastruktury sportowej. 

Wszyscy użytkownicy mogą za pomocą aplikacji mobilnej zarezerwować w danej lokalizacji wybrany przez siebie sprzęt sportowy na godziny. Idealne rozwiązanie dla sportów rakietowych, boisk wielofunkcyjnych oraz miast, które stawiają mocno na ścieżkę smart city poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu usprawnienia jakości życia wszystkich mieszkańców.

6 miesięcy

Czas trwania rozwoju MVP produktu dostosowanego w pełni do użyteczności

5
+

People engaged full-time in developing a web application

95%
+

Wskaźnik zadowolonych użytkowników korzystających z platformy

12
+

Months of constant technical support included in the project

Wypożyczaj Sprzęt Sportowy 24/7

Tworzenie Sportomatu, aplikacji zarządzającej i aplikacji mobilnej dla użytkowników infrastruktury sportowej, to złożony proces, który można podzielić na kilka etapów:

1. Projektowanie Sportomatu

 • Badania Rynku: Zrozumienie potrzeb rynku i użytkowników, rodzajów sprzętu sportowego najbardziej pożądanych do wypożyczenia.
 • Projektowanie Hardware: Tworzenie projektu maszyny, w tym wybór materiałów, rozmiarów, systemu zabezpieczeń oraz sposobów przechowywania sprzętu.
 • Integracja z Oprogramowaniem: Zapewnienie, że automat będzie mógł komunikować się z aplikacją zarządzającą i mobilną.

2. Tworzenie Aplikacji Zarządzającej

 • Projektowanie Interfejsu: Tworzenie łatwego w obsłudze interfejsu dla operatorów Sportomatu do monitorowania stanu maszyny, zarządzania zapasami i rozwiązywania problemów.
 • System Zarządzania Zapasami: Implementacja systemu do śledzenia dostępności i stanu sprzętu.
 • Bezpieczeństwo i Ochrona Danych: Zapewnienie bezpieczeństwa danych użytkowników i transakcji.

3. Rozwój Aplikacji Mobilnej dla Użytkowników

 • UX/UI design: Tworzenie intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu.
 • Rejestracja i Logowanie: Implementacja systemu rejestracji i logowania, w tym weryfikacji użytkowników.
 • Integracja Płatności: Umożliwienie płatności za wypożyczony sprzęt.
 • Rezerwacja i Wypożyczenie: Funkcjonalność wyszukiwania dostępnego sprzętu, rezerwacji i procesu wypożyczania.

4. Proces Wynajmu Sprzętu Sportowego

 • Rejestracja w Aplikacji: Użytkownik rejestruje się w aplikacji mobilnej, podając swoje dane i metodę płatności.
 • Wyszukiwanie Sprzętu: Użytkownik wyszukuje dostępny sprzęt w najbliższym Sportomacie poprzez aplikację.
 • Rezerwacja i Płatność: Dokonuje rezerwacji i płatności za wypożyczenie.
 • Odbiór Sprzętu: Użytkownik skanuje kod QR lub używa aplikacji do odblokowania schowka ze sprzętem w Sportomacie.
 • Użytkowanie i Zwrot: Po zakończeniu użytkowania, sprzęt jest zwracany do dowolnego Sportomatu, a transakcja jest zamykana w aplikacji.

5. Obsługa Posprzedażowa i Aktualizacje

 • Wsparcie dla Użytkowników: Zapewnienie pomocy technicznej i wsparcia dla użytkowników.
 • Aktualizacje Oprogramowania: Regularne aktualizacje oprogramowania w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa.

6. Marketing i Wdrożenie

 • Promocja: Promocja Sportomatu i aplikacji wśród potencjalnych użytkowników, np. w miejscach publicznych, centrach sportowych.
 • Feedback i Optymalizacja: Zbieranie opinii użytkowników i optymalizacja działania Sportomatu i aplikacji na podstawie tej opinii.
Group-1171275259-min
Group-1171275256

Zespół

Projekt tworzenia Sportomatu, aplikacji zarządzającej i aplikacji mobilnej dla użytkowników wymaga zespołu o różnorodnych umiejętnościach i specjalizacjach. Oto kluczowe role w takim projekcie:

1. Kierownik Projektu (Project Manager)

 • Zadania: Koordynowanie wszystkich aspektów projektu, zarządzanie harmonogramem, budżetem i zasobami. Jest łącznikiem między różnymi zespołami oraz interesariuszami projektu.

2. Zespół Projektowy Sportomatu (Hardware Team)

 • Inżynierowie Mechaniczni: Projektują i testują fizyczną strukturę Sportomatu, w tym mechanizmy przechowywania i wydawania sprzętu.
 • Inżynierowie Elektryczni i Elektroniczni: Projektują systemy elektroniczne i integrację z oprogramowaniem.
 • Projektanci Produktu: Pracują nad wyglądem i ergonomią Sportomatu.

3. Zespół Oprogramowania (Software Team)

 • Deweloperzy Backend: Tworzą i utrzymują serwer, bazy danych oraz integrację z innymi systemami.
 • Deweloperzy Frontend/Aplikacji Mobilnych: Projektują i implementują interfejs użytkownika aplikacji zarządzającej i mobilnej.
 • Inżynierowie Testowi i QA: Odpowiadają za testowanie oprogramowania i zapewnienie jego jakości.

4. Zespół UX/UI

 • Projektanci UX: Badają potrzeby użytkowników i projektują przejrzyste ścieżki użytkowania dla aplikacji.
 • Projektanci UI: Tworzą wizualne aspekty interfejsów aplikacji, zapewniając atrakcyjność i intuicyjność.

6. Zespół Wsparcia Technicznego i Obsługi Klienta

 • Technicy: Odpowiadają za instalację, konserwację i naprawy Sportomatów.
 • Obsługa Klienta: Udzielają wsparcia użytkownikom, zarówno w kwestiach technicznych, jak i użytkowych.

Wnioski

Sukces projektu zależy od skutecznej współpracy między tymi zespołami. Każda rola wnosi unikalny wkład, od technicznych aspektów konstrukcji i programowania po kwestie estetyczne, bezpieczeństwa, wsparcia użytkownika i strategii rynkowej. Wymaga to nie tylko specjalistycznych umiejętności w każdej dziedzinie, ale także dobrej komunikacji i zrozumienia celów projektu przez wszystkich członków zespołu.

Osiągnięte Wyniki

Technologies used in the project

JavaScript
Raspberry Pi
React Native
Tailwind CSS
Mongo DB
Headless UI

Start a new project today!

Projects

See more sample implementations

CONTACT THE COMPANY

Free Consultation

I'm happy to answer any questions you may have and we can determine which of our services best suit your needs.

Benefits of cooperation:
What are the next steps?
1

We will arrange an interview in a way that is convenient for you

2

We organize discovery and consultation meetings

3

We prepare an offer tailored to your needs

Free Project Estimate