OFERTA FIRMY

User Experience

Projektujemy wyjątkowe doświadczenia użytkownika, które łączą design, funkcjonalność i intuicję.

UX - Przyszłość Interakcji z nesX

Celem UX (doświadczenia użytkownika, ang. User Experience) jest zapewnienie, aby użytkownik miał łatwe, intuicyjne i satysfakcjonujące doświadczenie, które spełni jego potrzeby i jednocześnie przyczyni się do osiągnięcia celów biznesowych produktu. Dobre UX polega na zrozumieniu użytkownika, jego zachowań, potrzeb i motywacji oraz na odpowiednim przełożeniu tej wiedzy na projektowanie produktu.

Strategiczne Projektowanie

Nasza oferta UX koncentruje się na tworzeniu strategii interakcji, która stawia użytkownika w centrum procesu projektowego.

Projektowanie Interfejsów

Tworzymy estetyczne i funkcjonalne interfejsy użytkownika (UI), które łączą w sobie atrakcyjny design z łatwością nawigacji.

Badania i Analiza

Prowadzimy dogłębne badania użytkowników, w tym testy użyteczności, wywiady, ankiety i analizę zachowań, aby zrozumieć interakcję klientów.

Prototypowanie

Pracujemy na iteracyjnym modelu projektowym, który obejmuje tworzenie prototypów i ich ciągłe testowanie.

Elementy składające się na User Experience

 • Użyteczność (Usability): Jak łatwo i intuicyjnie użytkownik może osiągnąć swoje cele przy użyciu produktu.
 • Projektowanie Interfejsu (UI Design): Wizualne i interaktywne elementy interfejsu, z którymi użytkownik wchodzi w bezpośredni kontakt.
 • Architektura Informacji: Struktura, organizacja i prezentacja treści w produkcie, umożliwiająca użytkownikom łatwe znalezienie informacji, których potrzebują.
 • Projektowanie Interakcji: Projektowanie funkcjonalnych interakcji pomiędzy użytkownikiem a produktem.
 • Dostępność (Accessibility): Zapewnienie, że produkt jest użyteczny dla osób z różnymi zdolnościami i ograniczeniami.
 • Projektowanie Emocjonalne: Tworzenie pozytywnych emocji i połączeń z produktem poprzez design, aby użytkownik czuł się dobrze podczas jego używania.

Dobra praktyka UX wymaga iteracyjnego procesu projektowego, który obejmuje badania i testy z użytkownikami, prototypowanie, oraz ciągłe modyfikacje w oparciu o feedback. Wszystko to, aby produkt był jak najbardziej dopasowany do potrzeb i oczekiwań użytkowników, co finalnie przekłada się na sukces rynkowy produktu.

Proces User Experience Naszej Firmy nesX

Proces User Experience (UX) jest cykliczny i skupia się na ciągłym doskonaleniu produktu lub usługi na podstawie interakcji z użytkownikami. Proces ten zazwyczaj obejmuje następujące etapy:

Badanie Użytkowników

Badania Rynku: Poznanie środowiska, konkurencji i trendów. Profilowanie Użytkowników: Tworzenie person użytkownika i scenariuszy użycia. Badania Użytkowników: Przeprowadzanie wywiadów, ankiet i sesji obserwacyjnych, aby zrozumieć potrzeby, motywacje i zachowania użytkowników.

Definiowanie Problemu

Definiowanie Problemów: Identyfikacja kluczowych problemów i wyzwań, które projekt ma rozwiązać. Celów Użytkowników i Biznesowych: Ustalenie, co użytkownicy chcą osiągnąć i jak to wpisuje się w cele biznesowe.

Projektowanie i Prototypowanie

Projektowanie Informacji: Organizowanie treści i funkcji w sposób intuicyjny i dostępny. Tworzenie Wireframe'ów i Prototypów: Projektowanie szkieletu interfejsu oraz tworzenie klikalnych prototypów. Projektowanie Wizualne: Opracowanie estetyki produktu zgodnie z tożsamością marki i preferencjami użytkowników.

Testowanie z Użytkownikami

Testy Użyteczności: Prowadzenie testów z rzeczywistymi użytkownikami, aby zobaczyć, jak radzą sobie z interfejsem i jakie mają wrażenia. Analiza i Zbieranie Feedbacku: Zbieranie i analizowanie danych z testów, w tym obserwacji i bezpośrednich wypowiedzi użytkowników.

Iteracja i Ulepszanie

Analiza Wyników Testów: Przejrzenie wyników testów i identyfikacja obszarów do poprawy. Iteracyjne Ulepszanie: Dostosowywanie projektu na podstawie feedbacku, wprowadzanie ulepszeń i ponowne testowanie.

Implementacja i Wdrożenie

Zastosowanie Projektu: Przeniesienie ostatecznego projektu w realne środowisko. Współpraca z Deweloperami: Ścisła współpraca z zespołem deweloperskim w celu zapewnienia, że projektowany UX jest wiernie realizowany.

Ciągła Optymalizacja

Rozwój Produktu: Wprowadzanie nowych funkcji i ulepszeń w produktach w oparciu o gromadzone dane i zmieniające się potrzeby użytkowników.

Jakie są metody badania doświadczen użytkownika?

Badanie doświadczeń użytkownika (User Experience Research) to kompleksowy proces, który wykorzystuje różnorodne metody analityczne i badawcze, aby zrozumieć, przewidzieć i spełniać potrzeby i oczekiwania użytkowników. Proces ten jest niezbędny, aby zapewnić, że produkt końcowy będzie nie tylko funkcjonalny i użyteczny, ale także zapewni pozytywne doświadczenia użytkownikom. Oto bardziej szczegółowy opis metod badawczych używanych w procesie UX:

1. Metody Jakościowe

 • Wywiady Indywidualne:

  • Rozmowy mogą być strukturalne, półstrukturalne lub niestrukturalne.
  • Dają wgląd w motywacje, opinie i uczucia użytkowników, a także ich reakcje na konkretne cechy produktu.
 • Obserwacje Kontekstowe:

  • Prowadzone w naturalnym środowisku użytkowników, dają pełniejszy obraz tego, jak produkt jest używany „w terenie”.
 • Grupy Fokusowe:

  • Umożliwiają zbieranie różnorodnych perspektyw na temat produktu lub pomysłu.
  • Mogą wydobyć grupową dynamikę i nieprzewidziane reakcje na interfejs lub funkcje.
 • Testy Użyteczności:

  • Obserwacje użytkowników wykonujących określone zadania.
  • Pozwalają identyfikować bariery w nawigacji i interakcji z produktem.

2. Metody Ilościowe

 • Ankiety i Kwestionariusze:

  • Mogą być dystrybuowane online lub offline, w zależności od grupy docelowej.
  • Używane do kwantyfikacji preferencji, opinii i zachowań użytkowników.
 • Web Analytics:

  • Analiza danych zbieranych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics.
  • Pomaga zrozumieć, jak użytkownicy przeglądają i używają produktów online.
 • A/B Testing i Multivariate Testing:

  • Systematyczne testowanie różnych wersji produktu, aby zobaczyć, które elementy najlepiej konwertują i angażują użytkowników.

3. Metody Etnograficzne

 • Badania Etnograficzne:
  • Długoterminowe obserwacje, które mogą dostarczyć wgląd w codzienne używanie produktu i niezaspokojone potrzeby.
 • Dzienniki Użytkownika:
  • Prośba do użytkowników, aby odnotowywali swoje interakcje z produktem w ciągu dnia.

4. Metody Mieszane

 • Card Sorting:
  • Użytkownicy sortują karty z tematami lub funkcjami, aby pomóc projektantom zrozumieć, jak najlepiej zorganizować informacje.
 • Personas:
  • Fikcyjne, ale realistyczne profile użytkowników, które pomagają zespołowi projektowemu lepiej zrozumieć, dla kogo projektują.
 • Mapy Podróży Użytkownika (Customer Journey Maps):
  • Wizualne przedstawienie pełnego doświadczenia użytkownika z produktem lub usługą.

5. Ocena Ekspertów

 • Heurystyczna Ocena:
  • Ekspertzy oceniają produkt, wykorzystując zestaw standardów użyteczności, aby zidentyfikować problemy.

6. Projektowanie Uczestniczące

 • Warsztaty z Użytkownikami:
  • Bezpośrednia współpraca z użytkownikami w tworzeniu rozwiązań.

7. Monitorowanie po Wdrożeniu

 • Analiza Analityczna:
  • Analiza zachowania użytkowników po wdrożeniu nowego produktu, funkcji lub projektu.
 • Zarządzanie Społecznością:
  • Monitorowanie i reagowanie na opinie użytkowników w mediach społecznościowych, forach i sekcjach komentarzy.

8. Ciągła Optymalizacja

 • Iteracyjne Projektowanie:
  • Proces, w którym projekt jest nieustannie testowany, oceniany i ulepszany.

9. Testowanie i Walidacja

 • Pilotażowe Testy:
  • Próba wdrożenia produktu w kontrolowanym środowisku, aby zobaczyć, jak działa „w rzeczywistości”.

Wymienione metody badawcze są zwykle stosowane w różnych kombinacjach, aby uzyskać najbardziej wszechstronne i uzupełniające się wglądy w doświadczenia użytkowników. W procesie projektowania UX, kluczowe jest zrozumienie, że badanie UX jest iteracyjnym procesem, który nie kończy się na wdrożeniu, lecz jest cyklicznie powtarzany, aby produkt lub usługa były stale dostosowywane do zmieniających się potrzeb i oczekiwań użytkowników.

KONTAKT Z FIRMĄ

Darmowa Konsultacja

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy określić, które z naszych usług najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

Korzyści z współpracy:
Jakie są następne kroki?
1

Umawiamy rozmowę w dogodny dla Ciebie sposób

2

Organizujemy spotkania odkrywcze i konsultacyjne

3

Przygotowujemy ofertę dostosowaną do potrzeb

Darmowa Wycena Projektu