OFERTA FIRMY

Projekt Produktu

Kluczem do udanego projektowania produktu jest zrozumienie klienta końcowego, czyli osoby, dla której produkt jest tworzony.

Projekt Produktu - Product Design

Definicja projektowania produktu opisuje proces wyobrażania sobie, tworzenia i iteracji produktów, które rozwiązują problemy użytkowników lub odpowiadają konkretnym potrzebom danego rynku.

Kluczem do udanego projektowania produktu jest zrozumienie klienta końcowego, czyli osoby, dla której produkt jest tworzony. Projektanci produktów próbują rozwiązywać prawdziwe problemy prawdziwych ludzi, wykorzystując empatię i wiedzę o zwyczajach, zachowaniach, frustracjach, potrzebach i pragnieniach potencjalnych klientów.

W idealnym przypadku wykonanie projektu produktu jest tak bezbłędne, że nikt tego nie zauważa; użytkownicy mogą intuicyjnie korzystać z produktu w razie potrzeby, ponieważ projekt produktu rozumiał ich potrzeby i przewidywał ich użycie.

Większa Sprzedaż

Wykorzystanie nowoczesnego projektu przykuwa uwagę klientów zwiększając poziom konwersji sprzedaży i osiągania zaplanowanych celów biznesowych.

Lepsza Pozycja Rynkowa

Oferowanie najlepszych standardów pomaga wyróżnić produkt wśród konkurencji swoim projektem. Klienci zazwyczaj "kupują oczami".

Tożsamość Firmy

Spójny projekt produktu to podstawa budowania świadomości marki wśród docelowej grupie odbiorców, dobranie odpowiedniej komunikacji marki to podstawa.

Lojalność Klientów

Klienci, którzy korzystają z Twojego produktu bardziej ufają i budują relację z Twoim produktem, gdy nie widzą żadnych błędów oraz czują, że produkt jest stworzony dla nich.

Podział projektowania produktu

Formalnie projektowanie produktu można podzielić na trzy podstawowe komponenty:

  • Wygląd;
  • Funkcjonalność;
  • Jakość.

Oczywiście, aby stworzyć odnoszący sukcesy, konkurencyjny produkt, trzeba dokładnie opracować wszystkie trzy punkty: atrakcyjny, nowoczesny wygląd; wygodna funkcjonalność, która pozwala użytkownikom poradzić sobie z bolączkami (lub osiągnąć określone cele); maksymalna dostępność, wysoka wydajność i bezpieczeństwo.

Jak wygląda proces projektowania produktu?

Szczegóły procesu projektowania produktu będą się różnić w zależności od firmy, ale Ci specjaliści zazwyczaj kierują się podobną filozofią lub strukturą, jeśli chodzi o myślenie projektowe.

Burza mózgów

Definicja problemu. W szczególności należy ogłosić problem (w tym przypadku konieczność stworzenia „właściwego” projektu produktu) i wybrać uczestników do obu zespołów, następnie wspólnie generować pomysły w kreatywnym podejściu - tutaj liczy się ilość, nie jakość. Wybór najbardziej realnych pomysłów spośród zaproponowanych. Na tym etapie uznanie i krytyka są mile widziane. Etap jest zwykle prowadzony przez drugi zespół.

Zdefiniowanie Produktu

Po burzy mózgów, kiedy zostaną wybrane wszystkie realne pomysły na przyszły produkt, należy podkreślić pewną liczbę ogólnych oczekiwań (wymagań) dotyczących jego wdrożenia. Z reguły efektem jest dość abstrakcyjna lista, której zadaniem nie jest sformułowanie dokładnych wytycznych dotyczących rozwoju, ale raczej określenie kierunków dalszych działań zespołu.

Badania Użytkowników

Badania implikują kilka aspektów: badanie rynku w celu określenia obecności konkurentów, określenie trendów, ocenę potencjalnej trwałości produktu itp. Z reguły zadanie to rozwiązują marketerzy i analitycy biznesowi. Wyniki tych badań dają podstawę do budowania tzw. portretów klientów. Z kolei te portrety pozwolą Twojemu zespołowi lepiej zrozumieć, jaki powinien być produkt końcowy. Prawidłowo skomponowany portret uwzględnia takie parametry, jak płeć, wiek, stan cywilny, poziom dochodów, miejsce zamieszkania (geografia), zatrudnienie, stanowisko pracy, typowe problemy, potrzeby, lęki i pragnienia i tak dalej.

Szkicowanie

Każdy duży projekt ze znacznym budżetem skorzysta jedynie na stworzeniu szkiców. Zanim zainwestujemy czas w poszukiwanie rozwiązań, kierunek poszukiwań należy uzgodnić z klientem. Szkice pozwalają nieco zawęzić ten właśnie kierunek przy wyborze głównej koncepcji, a dopiero potem następuje praca z kompozycją, układami, edycjami, dopracowaniem koncepcji itp.

Prototypowanie

Stworzenie prototypu jest zadaniem nie mniej ważnym i kluczowym niż opracowanie samego projektu. Należy pamiętać, że uzyskany efekt nie jest pięknym końcowym wyglądem, a raczej „szkieletem” wyglądu przyszłego produktu. Pozwala jednak zademonstrować funkcjonalność, sposoby interakcji użytkownika z produktem i jego podstawowy wygląd. Stworzenie prototypu pozwala uniknąć w przyszłości wielu błędów i poprawek. Pomoże to zaoszczędzić czas, pieniądze i nerwy, zarówno klienta, jak i wykonawców.

Specyfikacja produktu

Tworzenie listy specyfikacji jest w rzeczywistości procesem opracowywania wyżej wymienionej specyfikacji wymagań. Pozwala na szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi gotowego produktu i możliwymi rozwiązaniami. Specyfikacje te powinny również zawierać ostateczne określenie odpowiedzialności, terminów i kosztów. Dokumenty te będą niezbędne na etapie rozwoju produktu.

Testowanie produktu

Testowanie produktu pozwala na szybkie zidentyfikowanie wad lub niezgodności z wymaganiami. Zanim w ogóle rozpoczniesz kosztowną (z reguły) procedurę jego wdrożenia. Testowanie można powtarzać w miarę potrzeb, dopóki nie spełnią wszystkich wymagań i nie uzyskają wystarczającej liczby pozytywnych opinii od klientów.

KONTAKT Z FIRMĄ

Darmowa Konsultacja

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy określić, które z naszych usług najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

Korzyści z współpracy:
Jakie są następne kroki?
1

Umawiamy rozmowę w dogodny dla Ciebie sposób

2

Organizujemy spotkania odkrywcze i konsultacyjne

3

Przygotowujemy ofertę dostosowaną do potrzeb

Darmowa Wycena Projektu