OFERTA FIRMY

Odkrycie Produktu

Ciągłe odkrywanie produktu to narzędzie, sposób myślenia i sposób pracy, który obejmuje dążenie do uzyskania opinii klientów.

Okdrycie Produktu - Product Discovery

Odkrywanie produktu to proces dokładnego zrozumienia problemów i potrzeb użytkowników, a następnie sprawdzenia pomysłów na rozwiązania przed rozpoczęciem prac rozwojowych. Tworząc bliską relację z użytkownikami i pozwalając im kierować myśleniem projektowym, istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że ogólna strategia dotycząca produktu doprowadzi do rozwiązania problemów rzeczywistych użytkowników.

Oszczędność Czasu

Odkrywanie produktu pozwala sprawdzić, czy produkt musi istnieć, zanim wydasz dużo pieniędzy na jego budowanie, udoskonalanie i marketing.

Zmniejszenie Ryzyka

Zmienianie ustawień na późnym etapie procesu tworzenia oprogramowania — lub, co gorsza, wypuszczenie funkcji, z której nikt nie korzysta — po prostu nie jest przyjemne.

Świadomie Planowane

Uwzględniając punkt widzenia klientów, odkrywanie inspiruje zespół do kwestionowania własnych założeń i nieszablonowego myślenia przy podejmowaniu decyzji.

Więcej Innowacji

Prowadzi to nie tylko do bardziej innowacyjnych rozwiązań – ale także sprawdza, które z Twoich pomysłów stanowią możliwości rynkowe.

Dlaczego potrzebujemy odkrywania produktów?

Odkrywanie produktu to kluczowy etap projektowania produktu, ponieważ zapewnia głęboki wgląd w problemy i preferencje użytkowników, co z kolei wpływa na proponowane rozwiązanie i jego powodzenie.

Poznaj Podstawowe Etapy Odkrywania Produktu

Wszystkie główne etapy odkrywania produktu opierają się na poznaniu użytkowników: zrozumieniu, jakie mają problemy, w jaki sposób chcieliby, aby je rozwiązano, oraz ocenie, w jaki sposób Twój produkt osiąga ten cel.

 

Nauka i zrozumienie

Podczas tej fazy eksploracyjnej podchodź do użytkowników z maksymalną ciekawością, aby zidentyfikować ich prawdziwy problem, zamiast szukać sposobów na zweryfikowanie wcześniej sformułowanego pomysłu. Przeprowadzaj badania, wykorzystując wywiady z klientami, analizę konkurencji i analizę produktów.

Zdefiniowanie i zdecydowanie

Doprecyzuj opinie i zidentyfikuj najczęściej powtarzające się problemy zebrane w historiach użytkowników. Określ, jakie problemy spróbujesz rozwiązać za pomocą swojego produktu, a następnie przeprowadź eksperyment z pięcioma pytaniami „dlaczego” i zamień go w dobrze określoną hipotezę.

Ustalenie priorytetów

Twoja pierwsza próba rozwiązania problemu. Zbierz swój zespół, aby rozpocząć burzę mózgów i udoskonalić potencjalne rozwiązania. Użyj technik ustalania priorytetów, aby wybrać, nad czym pracować w pierwszej kolejności. Następnie porozmawiaj ze swoimi użytkownikami – zapytaj, jak produkt powinien wyglądać, ile powinien kosztować i czy ludzie rzeczywiście go chcą.

Testowanie i prototypowanie

Zbuduj produkt i uzyskaj opinie klientów. Oznacza to opracowanie modelu szkieletowego, prototypu lub minimalnego opłacalnego produktu (MVP), który można udostępnić potencjalnym użytkownikom w celu uzyskania prawdziwych informacji. Na tym etapie przeprowadź testy użyteczności, a następnie wróć do iteracji w oparciu o wyniki.

KONTAKT Z FIRMĄ

Darmowa Konsultacja

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy określić, które z naszych usług najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

Korzyści z współpracy:
Jakie są następne kroki?
1

Umawiamy rozmowę w dogodny dla Ciebie sposób

2

Organizujemy spotkania odkrywcze i konsultacyjne

3

Przygotowujemy ofertę dostosowaną do potrzeb

Darmowa Wycena Projektu