Web application for managing construction and investment projects

Ład

Nasza aplikacja webowa to przełom w zarządzaniu projektami budowlanymi w instytucjach samorządowych. Zaprojektowana, by spełniać wymagania architektów i inwestorów publicznych, aplikacja oferuje modułowe podejście do zarządzania każdym aspektem projektu – od inicjacji po finalizację.

6 miesięcy

Duration of product development fully adapted to usability

5
+

People engaged full-time in developing a web application

5
+

Gmin Miejskich używających oprogramowania.

12
+

Months of constant technical support included in the project

Functionality

Dzięki naszej aplikacji architekci i inwestorzy publiczni mogą z łatwością zarządzać złożonymi projektami, poprawiając współpracę i efektywność operacyjną. To nie tylko usprawnia pracę zespołową, ale również umożliwia dokładniejsze monitorowanie budżetów i terminów, co jest kluczowe dla sukcesu projektów publicznych.

Aplikacja ta stanowi odpowiedź na potrzebę cyfryzacji i modernizacji procesów w sektorze publicznym, dostarczając narzędzia niezbędne do efektywnego i transparentnego zarządzania projektami budowlanymi i inwestycyjnymi.

Delivered Values

Zwiększenie Efektywności: Automatyzacja zarządzania projektami i dokumentacją zdecydowanie zwiększa wydajność pracy, umożliwiając architektom i menedżerom projektów skupienie się na zadaniach o wyższym priorytecie.

Centralizacja Danych: Centralne repozytorium dla wszystkich dokumentów i informacji projektowych upraszcza wyszukiwanie i dostęp do niezbędnych danych, minimalizując ryzyko utraty ważnych informacji.

Poprawa Współpracy: Platforma wspiera współpracę między zespołami, udostępniając narzędzia do komunikacji i dzielenia się informacjami, co jest szczególnie istotne w rozbudowanych projektach z wieloma interesariuszami.

Real-Time Monitoring i Raportowanie: Możliwość śledzenia postępu projektów w czasie rzeczywistym i generowanie szczegółowych raportów pozwala na bieżącą ocenę wydajności i podejmowanie szybkich decyzji.

Zarządzanie Zadaniami: Przydzielanie zadań i zarządzanie nimi poprzez aplikację zapewnia, że każdy członek zespołu zna swoje obowiązki i terminy, co przekłada się na płynne wykonanie projektu.

Technology

Aplikacja Webowa do zarządzania projektami budowlanymi i inwestycyjnymi, to wyrafinowane rozwiązanie software’owe, które demonstruje doskonałość w zakresie programowania i elastyczności adaptacyjnej.

Framework PHP – Laravel: Laravel został wybrany ze względu na jego ekspresywny, elegancki składnia, co znacznie przyspiesza proces programowania aplikacji webowych. Jako jeden z najbardziej popularnych frameworków PHP, Laravel zapewnia bogaty zestaw funkcji, takich jak routing, sesje, autentykacja i caching, co czyni go idealnym wyborem dla naszej aplikacji. Jego MVC architektura (Model-View-Controller) pomaga w organizacji i utrzymaniu czystego kodu, nawet w dużych aplikacjach.

ORM – Eloquent: Jako integralna część Laravela, Eloquent ORM umożliwia łatwą i wydajną pracę z bazami danych. Dzięki Eloquent, modelowanie relacji danych jest intuicyjne i wymaga mniej boilerplate’owego kodu, co przekłada się na większą produktywność i bezpieczeństwo operacji na danych.

Middleware – Ochrona i Bezpieczeństwo: Wykorzystujemy middleware Laravela do zapewnienia dodatkowej warstwy ochrony dla naszych aplikacji. Dzięki temu możemy łatwo zarządzać autoryzacją dostępu i ochroną danych, co jest kluczowe dla aplikacji zarządzającej wrażliwymi informacjami projektowymi.

Blade Template Engine: System szablonów Blade pozwala nam na tworzenie hierarchicznych bloków kodu i layoutów z łatwą logiką sterowania, co zwiększa czytelność i reużywalność widoków, a także oddziela logikę aplikacji od jej prezentacji.

Task Scheduling & Queuing: Laravel zapewnia również wydajne narzędzia do harmonogramowania zadań i zarządzania kolejkami pracy, co jest nieocenione w aplikacjach wymagających regularnych zadań w tle, takich jak automatyczne generowanie raportów czy procesowanie dużych ilości danych.

Testowanie i Debugowanie: Zintegrowane narzędzia do testowania i debugowania, takie jak PHPUnit dla testów jednostkowych oraz Laravel Dusk dla testów przeglądarki, pozwalają na ciągłe monitorowanie jakości aplikacji i szybkie wykrywanie problemów.

Kombinacja Laravela wraz z tymi technologiami pozwala na stworzenie aplikacji, która jest nie tylko wydajna i intuicyjna dla użytkownika końcowego, ale również solidna i bezpieczna z perspektywy backendu. Dzięki zastosowaniu tego nowoczesnego stosu technologicznego, nasza aplikacja webowa jest gotowa sprostać oczekiwaniom i wyzwaniom zarządzania projektami budowlanymi i inwestycyjnymi w dynamicznie zmieniającym się sektorze publicznym.

Zespół

Realizacja projektu to efekt współpracy specjalistów z Nesx.io, którzy swoim doświadczeniem i umiejętnościami przyczynili się do stworzenia wyjątkowego narzędzia dla sektora publicznego. Oto rola i wkład poszczególnych członków zespołu:

  1. Architekt Oprogramowania/Projektant Systemów: Był mózgiem operacji, projektując architekturę aplikacji w taki sposób, aby była wydajna, skalowalna i bezpieczna. Jego strategiczne planowanie i głębokie zrozumienie PHP i Laravela umożliwiły zbudowanie solidnej bazy do dalszego rozwoju.
  2. Programista Back-end (PHP/Laravel): Kluczowy twórca mechanizmów działania aplikacji, który zaimplementował logikę biznesową oraz zaprojektował struktury baz danych. Korzystając z Laravela, stworzył system, który zapewnia niezawodność i płynność operacji na danych.
  3. Programista Front-end: Jego zadaniem było ożywienie projektów UX/UI za pomocą HTML, CSS i JavaScript. Przekształcił wizję projektanta w interaktywne środowisko, które użytkownicy mogą doświadczać bezpośrednio.
  4. Tester Oprogramowania: Niezastąpiony w procesie zapewniania jakości, przeprowadzał szereg testów, aby upewnić się, że aplikacja działa bez zarzutu. Od testów jednostkowych po testy akceptacyjne użytkownika, jego staranne oko na detale pomogło w wyłapaniu i naprawie błędów przed finalnym wdrożeniem.
  5. Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT: Gwarant bezpieczeństwa aplikacji, który zadbał o to, aby wszystkie aspekty związane z ochroną danych były na najwyższym poziomie. Od szyfrowania po autentykację, jego praca jest fundamentem zaufania użytkowników do systemu.

Zespół Nesx.io, pracując w ścisłej współpracy i stale komunikując się, dostarczył produkt, który spełnia wysokie standardy zarządzania projektami budowlanymi i inwestycyjnymi, oferując narzędzie, które jest nie tylko funkcjonalne i intuicyjne, ale także niezawodne i bezpieczne. Wspólnym wysiłkiem stworzyliśmy aplikację, która nie tylko sprostała oczekiwaniom, ale je przekroczyła, co jest świadectwem zaangażowania i profesjonalizmu naszego zespołu.

Technologies used in the project

JavaScript
PHP
Laravel
Middleware
ORM
PHPUnit

Start a new project today!

Projects

See more sample implementations

CONTACT THE COMPANY

Free Consultation

I'm happy to answer any questions you may have and we can determine which of our services best suit your needs.

Benefits of cooperation:
What are the next steps?
1

We will arrange an interview in a way that is convenient for you

2

We organize discovery and consultation meetings

3

We prepare an offer tailored to your needs

Free Project Estimate