Online Store – Sweets Producer – Roksana

Roksana

Myśl o założeniu Spółdzielni zrodziła się w kręgu inwalidów wojennych przed końcem 1952 roku, a dopingiem był ogromny brak miejsc pracy dla biednego wówczas Strzyżowa i przeludnionych okolicznych wiosek.

Pierwsze lata działalności były bardzo trudne, bez efektów ekonomicznych, przy bardzo niskich wynagrodzeniach, bez jakichkolwiek możliwości rozwojowych. Jednak upór oraz wytrwałość członków Spółdzielni nie dały za wygraną.

Dynamiczny rozwój Spółdzielni przypadł na przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, w którym to okresie zapadły również decyzje o wyprofilowaniu Spółdzielni w branży cukierniczej i nadaniu dzisiejszej nazwy „ROKSANA”.

6 miesięcy

Czas trwania rozwoju MVP produktu dostosowanego w pełni do użyteczności

4
+

People engaged full-time in developing a web application

95%
+

Wskaźnik zadowolonych użytkowników korzystających ze sklepu internetowego

6
+

Months of constant technical support included in the project

Delivered Values

Projekt sklepu internetowego roksana.pl, zrealizowany przez firmę nesX, stanowi przykład nowoczesnego podejścia do e-handlu, gdzie każdy element został dopracowany z myślą o maksymalnym ułatwieniu i uprzyjemnieniu zakupów online.

Dostarczyliśmy wartość dodaną w postaci unikalnego, dedykowanego szablonu graficznego UX/UI. Szablon ten, zaprojektowany od podstaw, charakteryzuje się intuicyjnością i estetyką, co przekłada się na komfort użytkowania i pozytywne doświadczenia klientów. Dbałość o szczegóły i dostosowanie interfejsu do specyficznych potrzeb sklepu roksana.pl podnosi konkurencyjność platformy.

Kolejnym elementem było przeszkolenie personelu. Szkolenia te obejmowały zarządzanie systemem, obsługę klienta online oraz analizę danych, co ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania sklepem i rozwoju biznesu.

Functionality

Funkcjonalność sklepu roksana.pl została znacząco rozszerzona. Dodano zaawansowane opcje filtrowania produktów, system rekomendacji zakupów, zintegrowano platformę z systemami płatności online oraz z logistyką, co umożliwia szybką i bezproblemową wysyłkę. Ponadto, sklep oferuje możliwość personalizacji produktów, co jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów dotyczące unikatowych zakupów.

mockup-roksana-min

Zespół

Pracownicy projektu sklepu internetowego roksana.pl opartego na WordPress i WooCommerce pełnili różne, ale komplementarne role. Oto, nad czym pracował każdy z nich:

1. Projektant UX/UI:

 • Analiza Użytkowników i Badanie Rynku: Zrozumienie potrzeb i zachowań użytkowników, przeprowadzanie badań rynku, aby zidentyfikować najlepsze praktyki w projektowaniu e-commerce.
 • Tworzenie Prototypów i Wireframe’ów: Projektowanie prototypów i wireframe’ów strony, aby wizualizować układ i funkcjonalność sklepu.
 • Projektowanie Interfejsu: Opracowywanie estetycznego i funkcjonalnego interfejsu użytkownika, w tym wybór kolorów, czcionek i innych elementów wizualnych.
 • Usability Tests: Organizowanie testów użyteczności, aby ocenić, jak łatwo użytkownicy mogą nawigować po sklepie i dokonywać zakupów.
 • Współpraca z Programistami: Ścisła współpraca z zespołem programistycznym w celu zapewnienia, że projekt jest technicznie wykonalny i zgodny z oczekiwaniami użytkowników.

2. Programista Front End:

 • Implementacja Designu: Przekształcanie projektów UX/UI w kod, tworzenie responsywnego interfejsu użytkownika zgodnego z wytycznymi projektowymi.
 • Rozwój Front-Endu: Praca z HTML, CSS, JavaScript i innymi technologiami front-endowymi do tworzenia interaktywnych elementów strony.
 • Optymalizacja Wydajności: Zapewnienie szybkiego ładowania się strony, optymalizacja dla różnych przeglądarek i urządzeń.
 • Integracja z Back-Endem: Współpraca z programistami back-endowymi do integracji front-endu ze strukturą back-endową i bazą danych.

3. Programista Back End:

 • Zarządzanie Bazą Danych: Utworzenie i zarządzanie bazą danych sklepu, w tym informacje o produktach, użytkownikach, zamówieniach.
 • Implementacja Logiki Biznesowej: Opracowywanie logiki biznesowej sklepu, w tym zarządzanie zamówieniami, płatnościami, wysyłką.
 • Integracja Systemów Zewnętrznych: Integracja sklepu z zewnętrznymi systemami, takimi jak systemy płatności, zarządzanie zapasami, CRM.
 • Zabezpieczenia i Wsparcie: Zapewnienie bezpieczeństwa danych i infrastruktury, utrzymanie i aktualizacja systemu.

4. Project Manager:

 • Planowanie i Koordynacja: Ustalenie zakresu projektu, planowanie harmonogramu, koordynowanie działań między różnymi członkami zespołu.
 • Zarządzanie Zasobami: Alokacja zasobów, w tym ludzkich, finansowych i technicznych, w sposób efektywny.
 • Komunikacja i Raportowanie: Utrzymywanie komunikacji między zespołem a interesariuszami, raportowanie postępów i rozwiązywanie problemów.

Dwóch programistów React Native byli odpowiedzialni za tworzenie i utrzymanie aplikacji mobilnych z wykorzystaniem React Native, frameworka do budowy aplikacji mobilnych opracowanego przez Facebooka. Oto niektóre z głównych zadań, które wykonali programiści React Native:

 1. Projektowanie i Budowanie Aplikacji Mobilnych: Programista React Native tworzy nowe aplikacje mobilne lub aktualizuje istniejące, wykorzystując React Native. To obejmuje projektowanie interfejsu użytkownika, implementowanie funkcji oraz integrację z back-endem.

 2. Pisanie i Utrzymanie Kodu: Kluczowym zadaniem jest pisanie czystego, wydajnego kodu. Programista musi również utrzymywać i aktualizować kod, aby aplikacja była zgodna z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych i technologii.

 3. Testowanie Aplikacji: obejmuje testy jednostkowe, integracyjne i funkcjonalne, aby upewnić się, że aplikacja działa poprawnie i jest wolna od błędów.

 4. Zarządzanie Stanem Aplikacji: kluczowe w React Native, gdzie stan aplikacji może wpływać na wydajność i zachowanie komponentów.

 5. Integracja z API i Zewnętrznymi Usługami: integracja aplikacji z zewnętrznymi API i usługami, takimi jak mapy Google.

 6. Optymalizacja Wydajności: optymalizacja wydajności aplikacji, zarówno pod względem szybkości, jak i zużycia zasobów.

 7. Utrzymanie Dokumentacji Kodu: Dobra dokumentacja jest kluczowa, aby inni programiści mogli łatwo zrozumieć i pracować nad kodem w przyszłości.

Technologies used in the project

JavaScript
TypeScript
Node.JS
React
Swift
Java
Objective-C
RxJava

Start a new project today!

Projects

See more sample implementations

CONTACT THE COMPANY

Free Consultation

I'm happy to answer any questions you may have and we can determine which of our services best suit your needs.

Benefits of cooperation:
What are the next steps?
1

We will arrange an interview in a way that is convenient for you

2

We organize discovery and consultation meetings

3

We prepare an offer tailored to your needs

Free Project Estimate